Psychologie 2d8c73098dc5ebba9b8d687dcbf36165381847b4

Psychologie biedt een beknopte en heldere kennismaking met de stand van zaken in de hedendaagse psychologie. In twaalf hoofdstukken worden fundamentele begrippen uit de psychologie behandeld. Bovendien wordt ingegaan op het individu in zijn sociale omgeving, op de ontwikkeling, de persoonlijkheid en op gedragsstoornissen en psychotherapie.

In het boek komt een aantal theorieën van vooraanstaande psychologen van vroeger en nu ter sprake. Speciale aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling op het terrein van het genetisch onderzoek. In deze vijfde, herziene druk zijn bovendien twee hoofdstukken toegevoegd over intelligentie en automatische processen.
J-Services.nl Psychologie 2d8c73098dc5ebba9b8d687dcbf36165381847b4
Psychologie
PRIJS: 45.95

Klik hier voor meer informatie om te bestellen.