De omwenteling die niet kwam 9789462365346

In dit boek passeren 24 projecten uit de geschiedenis van veertig jaar bestuursbeleid de revue. De auteur zet deze projecten met hun resultaten op een rij. Hij betrekt daarbij de stelling dat de visie over de verhouding tussen overheid en samenleving die achter concrete voorstellen schuilgaat van grote betekenis is voor de uitkomst van het beleid. Gaat het om een bestuursvisie in termen van meer hiërarchisch bestuur (government) of om meer netwerkgericht bestuur (governance)?

De auteur benut eigen ervaringen, bekeek documenten en sprak met de spraakmakers. Hij vergeleek de uitkomsten met aanpalende bestuursvelden, zoals het parlement, een vakdepartement en het lokaal bestuur. Het boek bevat daarmee een breed en diepgaand overzicht van succes en falen op een ministerie dat kan bijdragen aan de bezinning op het functioneren van beleidsvoorbereiding en besluitvorming.

J.F. (Jan) Schrijver is bestuurskundige en jurist. Hij werkte 37 jaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De omwenteling die niet kwam. Verkenning van het bestuursbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken 1969 – 2009 (9789462365346). Auteur: Jan Schrijver. Uitgever: Boom uitgevers Den Haag. Taal: Nederlands. Lengte: 474 pagina’s. Uitvoering: Paperback
J-Services.nl De omwenteling die niet kwam 9789462365346
De omwenteling die niet kwam
PRIJS: 57.00

Klik hier voor meer informatie om te bestellen.